landsbesluit

Vergunningen voor Boeien

Submitted by Rik_Zeil on Thu, 01/17/2019 - 10:21

Directie scheepvaart heeft ons verzocht om alle bij ons aangesloten watersport verenigingen te attenderen op het feit dat er voor het houden van wedstrijden (ook trainingen) en het leggen van boeien ten behoeve van trainingen een vergunning noodzakelijk is.

Deze is eenvoudig te regelen door het indienen van een uitleg over de activiteiten en een veiligheidsplan. Deze laatste bestaat uit een foto of tekening van het gebied waar de activiteiten plaatsvinden en waarop aangegeven wordt waar de boeien liggen.