Vergunningen voor Boeien

Submitted by Rik_Zeil on Thu, 01/17/2019 - 10:21
dsa logo

Directie scheepvaart heeft ons verzocht om alle bij ons aangesloten watersport verenigingen te attenderen op het feit dat er voor het houden van wedstrijden (ook trainingen) en het leggen van boeien ten behoeve van trainingen een vergunning noodzakelijk is.

Deze is eenvoudig te regelen door het indienen van een uitleg over de activiteiten en een veiligheidsplan. Deze laatste bestaat uit een foto of tekening van het gebied waar de activiteiten plaatsvinden en waarop aangegeven wordt waar de boeien liggen.

Tevens wordt daar kort bij verteld hoe het met de safety geregeld is,dit kan op een a4.

De kosten bedragen ong 5 florin van een plakzegel. De ASA kan in 1 keer alle vergunningen aanvragen indien de gevraagde informatie voor eind january in ons bezit is (email)

Zie ook het Landsbesluit in vorige post op deze site voor meer informatie.

Wij hopen op jullie medewerking om aan dit verzoek tegemoet te komen,

Namens ASA Bestuur